LLNL ökar användandet av Acumem ThreadSpotter

USA:s ledande forskningsinstitution, Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) meddelar att LLNL kommer att öka sin användning av Acumems prestandadebugger, Acumem ThreadSpotter. Acumem är en svensk leverantör av mjukvara för miljöer med enkel- och multikärneprocessorer och har utvecklats iniom affäörsinkubatorn Sting.

Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) är USA:s ledande forskningsinstitution för att främja den nationella säkerheten. Dess syfte är att främja och utnyttja forskning och teknologi för att:
* Säkerställa säkerhet och tillförlitlighet hos de amerikanska kärnvapenprogrammen
* Minska och motverka hot mot den nationella och globala säkerheten
* Öka den nationella säkerheten kring energi och miljö samt öka nationens konkurrenskraft.
Acumems teknologi syftar till att ge bästa möjliga prestanda i en multikärnemiljö. Acumem säger sig åstadkomma detta genom att göra det möjligt för programmerare att optimera sin egen eller andras kod för det paradigmskifte som multikärneprocessorer innebär.
Genom att identifiera SlowSpots, kan Acumems verktyg hjälpa programmerare att genast fokusera på de delar av koden där förbättringsmöjligheterna är reella. Utan att behöva gå igenom tusentals rader med kod och stora mängder data, enligt företaget.
LLNL har använt Acumems verktyg för kodoptimering sedan början av 2009.
– Den forskning vi bedriver kring nationell säkerhet kräver teknologi som tillåter programmerare att optimera sin kod och nå bästa möjliga prestanda. Genom att samarbeta med ledande företag som Acumem kan vi på ett mer effektivt sätt genomföra en av världens mest avancerade mjukvaruutveckling för några av samhällets mest kraftfulla superdatorer. Samtidigt som vi sänker kostnaderna, säger Mike Kumbera, mjukvaruingenjör på LLNL.
– Vi är mycket glada att LLNL utökar sin användning av våra verktyg. LLNL ett utmärkt exempel på hur vår teknologi kan bidra till att spara både pengar och energi, samtidigt som forskningsresultat förbättras genom högre prestanda hos mjukvaruapplikationer. LLNL är nu en av Acumems största kunder, säger Mats Hovmöller, vd Acumem.
Acumem har utvecklats inom affärsinkubatorn Sting, med målsättningen att skapa rätt förutsättningar för att snabbare bygga ett internationellt tillväxtföretag.

Comments are closed.