Ljuskomponent tillverkas i tryckpress i Umeå

Professor Ludvig Edman och doktorand Andreas Sandström vid Umeå universitet har lyckats framställa organiska, ljusemitterande elektrokemiska celler, LECs, i rumsmiljö med hjälp av en rulle-till-rulle-metod. Resultaten publiceras i augustinumret av Nature Communications.

 

– På så sätt kan man massproducera LECs i form av extremt tunna och flexibla ljusemitterande displayer och belysning som täcker över stora ytor, säger Ludvig Edman, professor i fysik.

Ludvig Edman och hans kollegor arbetar med LEC-tekniken sedan många år tillbaka. De utvecklar organiska elektrokemiska celler, LECs, baserade på lysande och ledande polymerer och grafen. De har lyckats öka livslängd och verkningsgrad till den punkt där komponenten skulle kunna vara användbar i praktiken. Nästa steg i utvecklingen var att få ner tillverkningskostnaderna så att en kommersialisering blir möjlig.

Nu har forskarna lyckats med detta genom att övergå från en småskalig prototyptillverkning under vakuum till att tillverka komponentens alla tre lager på rulle i en tryckpress under rumsmiljö.

Rulle-till-rulle (R2R) är en teknik som bland annat tidningar tillverkas med och innebär att man trycker eller bestryker ett flexibelt substrat (ofta papper) efter det är "avrullat" från en rulle och innan det slutligen "upprullas" på en andra rulle. R2R är en extremt snabb och billig teknik för tillverkning av grafiska medier och något man länge velat tillverka elektroniska komponenter med.

Alla steg inblandade (bestrykning av lagren, inkapsling, etc.) kunde Edman och Sandström utföra i ett vanligt laboratorium. Det öppnar upp för att LEC-teknik skulle kunna användas för billig framställning av stora ljusavgivande ytor.

Experimenten utfördes i samarbete med professor Frederik Krebs och Henrik Dam vid Technical University of Denmark. Där finns stor erfarenhet av R2R-teknik för att producera organiska solceller till låga kostnader.

– Det var toppen att arbeta med Frederiks forskargrupp så att vi snabbt kunde bevisa att vår tidigare metod gick att överföra till en rulle-till-rulle-process. Tack vare dem så har vi kunnat ta ett stort steg framåt i forskningen på kort tid, säger Andreas Sandström, doktorand vid institutionen för fysik.

Ludvig Edman är grundare och Andreas Sandström är teknikchef för företaget LunaLEC i Umeå. Här utvecklas nu LECs för kommersiellt bruk, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.