Ljuskällor för kvantrevolution

ams OSRAM, Fraunhofer IIS och TOPTICA startar det gemensamma projektet DigiQuant för att utveckla miniatyriserade laserdioder för kvant- och teraherztillämpningar.


Gitterklocka med blått fluorescerande moln av strontiumatomer, laserkylda till nära absoluta nollpunkten. Bild Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Diodlaserbaserad teknologi är en viktig förutsättning för kvantoptik. Inom DigiQuant-projektet utvecklar ams OSRAM nya laserdioder som sedan integreras i hybrider för vågledare och styrelektronik hos TOPTICA.

Parallellt med det undersöker Fraunhoferinstitutet och TOPTICA hur olika typer av laserdioder kan miniatyriseras i integrerade kretsar. De miniatyriserade subsystemen kommer att testas i två olika tillämpningar – en kvantdatortillämpning och i ett industrisystem.

Målet är att hjälpa till att ta fram komplex laboratorieteknologi som ändå är portabel och robust. På det sättet kan kvantdatortekniken ta steget från grundforskning till mogna produkter.

Comments are closed.