HANZA expanderar i Baltikum

HANZA AB köper en fastighet i Tartu, Estland, som idag innefattar klustrets tunnplåtsmekanik. Fastigheten ligger i direkt anslutning till HANZAs nybyggda fabrik för montering som invigdes i mars 2022. Genom att äga även tunnplåtsfabriken och tillhörande mark möjliggörs framtida utbyggnad av fastigheterna.

– Det här är ett viktigt strategiskt köp som vi gör för att möta en långsiktigt hög efterfrågan på vårt erbjudande, säger Erik Stenfors, CEO.

I dag hyr HANZA tunnplåtsfastigheten som uppgår till drygt 6 300 kvadratmeter. Marken på 11 000 kvadratmeter som ingår i förvärvet ligger intill den mark HANZA redan äger, vilket möjliggör fortsatt expansion genom att både bygga ut och bygga nya fabriker på området.

Köpeskilling för fastigheten uppgår till 3,8 MEUR och finansieras via banklån och egna medel. Att äga fastigheten i stället för att hyra medför även en lägre kostnad.

– Förvärvet är i linje med vår expansionsstrategi för framtiden. Genom att stärka våra tillverkningskluster ökar vi både kapaciteten och kundvärdet. Till exempel är närheten mellan tunnplåtsmekaniken och montering en viktig värdeskapare för våra kunder.

Comments are closed.