Ljusare inför Tekniska mässan och Scanautomatic

Det finns nu tecken på ljusning för produktionen inom Sveriges tillverkningsindustri. Detta framgick när arrangörerna bakom mässorna Tekniska mässan och Scanautomatic höll pressinformation inför höstens stora industrievenemang.


Björn Lindforss, Tekniska mässan och Pia Nyzell, Scanautomatic

Den 13 oktober kommer Stockholms finansborgarråd Sten Nordin att inviga året stora mässa för svensk tillverkningsindustri: Tekniska Mässan. Invigningen omfattar även Scanautomatic som i år genomförs parallellt på Stockholmsmässan.
I år arrangeras bland annat paneldebatt, utställning och aktiviteter med fokus på innovationer och innovatörer.
– Vi börjar se ljuspunkter. Det är bra "timing" inför höstens mässor, säger Björn Lindforss, arrangör av Tekniska Mässan.
År 2009 går till historien som ett av de tuffaste åren någonsin för svensk verkstadsindustri. Trots detta ser många företag möjligheter inför framtiden och optimism och nya idéer frodas bland företagen.
– Försiktigheten bland företagen har varit stor under året, säger Björn Lindforss. Trots detta är intresset för mässan stort bland utställarna och vi kommer att genomföra en innehållsrik mässa i oktober. Besökarna kommer att kunna ta del av kunskapshöjande expertseminarier och en stor mängd nyheter från de utställande företagen.
Under presskonferensen berättade Jörgen Kennemar från Swedbank att deras inköpschefsmätningar visar tecken på ljusare läge inom industrin. Kurvorna baserade på index (0 till 100) visar en ökning av inköp (över index 50) två månader i rad. Den djupa svackan är passerad. Kurvan för sysselsättning ligger förskjuten senare i tiden och visar fortsatt minskning. I det fallet är bottenläget ännu inte passerat.
Jörgen Kennemar kommenterar dock att uppgången skulle kunna vara tillfällig, att det nu handlar om en lageranpassning. Fortsatt överkapacitet råder inom fordons- och byggsektorerna. Men hans sammanfattning är att vi har det värsta raset bakom oss.
Vid invigningsdagen den 13 oktober hålls ett panelsamtal där tre av Sveriges mest tongivande aktörer när det gäller villkoren för forskning och utveckling ställs mot väggen gällande framtidens innovatörer. De tre är Vinnovas nya generaldirektör Charlotte Brogren, KK-stiftelsens nya VD Madelene Sandström och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, ordförande för stiftelsen för strategisk forskning.
Senare samma dag delas elektronikbranschens stora innovationspris Swedish Embedded Award ut. Totalt har elva kandidater nominerats, sex studentprojekt och fem projekt som tagits fram av företag. Samtliga baserade på inbyggda intelligenta system. Se tidigare publicerad notis på EiNs hemsida under rubriken "Nominerade till Swedish Embedded Award 2009".
Johan Nordin, Embeddedsektionen inom IM, berättade under mötet att man i år siktar på 1000 deltagare på Embedded Conference, som hålls i anslutning till Tekniska mässan. Förra året ställde 45 företag ut. Johan Nordin tror att det skall bli ungefär lika många i år.
Årets upplaga av Tekniska Mässan visar bland annat produktutveckling, plåtbearbetning, Lean production, logistik, styrning/test och mät, identifikation-märkning-spårbarhet, driftsäker produktion och underhåll och industriteknik/industriförnödenheter. Bland seminarierna återfinns bland annat Logistiklägen, RFID och olika korta expertseminarier i mässlokalerna inom de olika delområdena.
Även i år kommer Tekniska Mässan att besökas av ett stort antal skolungdomar från olika gymnasieskolor runt om i Sverige.
Scanautomatic hålls i år för 20e gången. Första Svanautomatic ägde rum 1970. I år satsar man stort på seminarier inom områdena "motion", simulering, Ethernet och energiapplicering.
– Det finns en tydlig trend inom mässvärlden att stå för kunskapstillförsel, säger Gunnar Iggedal, Tekniska mässan. Förr konkurrerade länder och regioner med hjälp av produkter, idag gör de så med tjänster och kunskap. För Scanautomatics del handlar det om att bemöta ett ökat intresse för produktion och kunskapsuppbyggnad.
Lena Norder, vd för IM-föreningen och branschansvarig för Elektronikindustriföreningen, passade på att berätta om föreningarnas samgående till Svensk Elektronik, i januari nästa år, och evenemanget S.E.E., som blir vårens stora utställning, med aktiviteter, specifikt inom elektronikområdet.
IM fyller i år 60 år och Elektronikindustriföreningen 40 år, så föreningarna firar i år tillsammans 100 års-jubileum.
I samband med att IM och EIF slås samman bildas även en ny förening, där IM-sektionerna FA och PA bryts ut och bildar branschorganisationen Automation.

 

Comments are closed.