Lars Mistander ny vd på Rutronik

Förutom att leda den svenska verksamheten kommer Lars Mistander att även i fortsättningen på europeisk basis ansvara för produktdivisionen "wireless".

Rutronik är idag Europas tredje största distributör.
– Målet är att skaffa oss en klar tredjeposition även i vår region, säger Lars Mistander. Rutronic ser Norden som en intressant marknad med tillväxtpotential.
År 2005 startade Rutronic verksamheten i Sverige. Många av dem som anställdes då kom från nedlagda Eurodis. Bland dem fanns Lars Mistander.
Eurodis köpte år 2000 Ericsson Component Distribution, vilket utgjordes av en tidigare sammanslagning av distributörerna Procomp, Topcomp och Ericsson SDK. Topcomp var namnet på den verksamhet som Ericsson köpte med det tidigare namnet AB Gösta Bäckström.
PÅ Gösta Bäckström inledde Lars Mistander sin karriär inom komponentdistribution. Året var 1979. Under de senaste 10 åren har han varit verksam inom området "wireless", en verksamhet som inleddes på Ericsson då Bluetooth och GSM började få aktualitet.
Rutronics tidigare vd Joakim Jarstad lämnar företaget efter att initial varit med om att bygga upp den nordiska organisationen.

Comments are closed.