Ljudprocessor med Bluetooth

CSR har tagit fram en enprocessorlösning för mobiltelefoner där en stereoljudprocessor kombineras med Bluetooth. 100 timmars speltid utlovas med den nya kretsen MusiCore1, något som tidigare inte har varit möjligt med separata kretsar, för Bluetooth och för audioprocessorn.
I MusiCore1 ingår en DSP-kärna, "Kalimba 64 MIPS", som kan ge ett signal/brusförhållande, 95 dB, som är jämnförbart med det i separata MP3-spelare. CSRs teknik för brusreducering, kallad CVC, används för att ge upp till 30 dB sänkning av bakgrundsbrus,  som exempelvis flygplansbuller.
Bluetooth version 2.1 följs och kretsen ger stöd för EDR Bluetooth och CSR FastStream. Den senare tekniken ger bara 40 ms fördröjning, att jämföra med 200 ms i konkurrerande lösningar, vilket tillåter läppsynkron överföring för tillämpningar som spel, video eller mobil-TV.
Kretskapsel, CSP eller BGA, mäter 3,8×4,8 mm. Volymproduktionen starar i september.

Comments are closed.