Leveransvillkoren EL och IML blir SEAL

Branschorganisationen Svensk Elektronik har utifrån leveransvillkoren EL98 och IML2009 utformat SEAL2012 – Svensk Elektronik Allmänna Leveransbestämmelser.

Vid sammanslagningen av IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen fick Svensk Elektronik bland annat med sig leveransvillkoren IML2009 och EL98 – villkor som är framtagna av och för branschen. Båda är väl etablerade villkor som de tidigare föreningarna har tillhandahållit genom åren.

SEAL2012 innehåller egentligen inga nyheter  – IML och EL är ganska lika varandra i sitt innehåll. Den stora skillnaden är framför allt namnet. De nya villkoren lanserades på föreningens höstmöte den 24 november.

– Det är naturligt att vi ser till att namnet på branschvillkoren hänger ihop med branschorganisationens namn.”SEAL the deal” så att säga! Finns att hämta fritt på vår hemsida – ett sätt för oss att bidra till bra affärer i branschen, säger Lena Norder på Svensk Elektronik, i ett pressmeddelande.

Det finns även andra affärsvillkor att anpassa från de båda föregående föreningarna och det arbetet kommer att göras successivt. Svensk Elektronik ser även över behovet av nyutveckling av andra affärsvillkor.

Comments are closed.