Kartlägger material i elektronikkomponenter

Elektronikkonsult AB har under hösten, på uppdrag av Kemikalieinspektionen (KemI), kartlagt vilka ämnen som finns i elektroniska komponenter.

Att kunskapen om vad elektronikprodukter innehåller är viktig belyses inte minst av kraven i EU-direktivet REACH, men också av Kemikalieinspektionens målsättning – en giftfri miljö.
Kemikalieinspektionen har sammanställt en web-databas man kallar Varuguiden. Denna innehåller uppskattningar av generella materialsammanställningar för ett stort antal varuslag. Ett syfte med uppdraget till Elektronikkonsult är att uppdatera Varuguiden med ämnen i elektroniska komponenter för att öka kunskapen kring elektronik, elektroniska komponenter och vilka material sådana produkter innehåller. En viktig del har varit att beskriva hur elektronikindustrin ser ut och på vilket sätt olika leverantörer samspelar i produktframtagningen.
– Detta är en målsättning vi delar på Elektronikkonsult, säger Vidar Wernöe, vd för företaget.
Efter ett anbudsförfarande gick uppdraget till Elektronikkonsult AB. Det har utförts i samarbete med Lars-Gunnar Klang som är kemist och ofta anlitad konsult tack vare sina kunskaper inom elektronikproduktion.
– Genom uppdraget har vi fått kunskap som vi gärna sprider vidare till branschen. Vår plan är att framöver anordna ett antal seminarier i ämnet, berättar Vidar Wernöe.
– Det finns en trend i samhället att minimera mängden gifter och dessa krav väntas öka. REACH ställer krav på att vi som elektronikanvändare vet vad våra konstruktioner innehåller.
Om några veckor beräknas undersökningen att vara slutförd. Den kommer då att ge svar på vilka ämnen som ingår i 12 kategorier av elektronikkomponenter.
– En intressant slutsats man kan dra redan nu är att materialinnehållet mellan exempelvis olika fabrikanters motstånd skiljer. Idag är det ofta EMS-tillverkaren som utgår från ett sortiment komponenter, och slutgiltigas valet kan därför komma att skilja sig från det konstruktören ursprungligen hade tänkt sig.
Vidar Wernöe ger redan nu en indikation på vilka ämnen man har kartlagt:
– Vi har hittat de flesta ämnen i periodiska systemet. Nu återstår för Kemikalieinspektionen att kartlägga vilka ämnen som kan anses vara farliga.
Kartläggningen bygger på uppgifter från komponenttillverkarna.
Projektets första steg innebär en omfattande kartläggning av ämnen i elektroniska komponenter och skall översiktligt belyser den svenska elektronikbranchen.
I nästa steg kommer man att ta fram den genomsnittliga materialsammansättningen för av Kemikalieinspektionen utvalda, mera sammansatta varuslag i RoHS-direktivet. Ett exempel på en sådan sammansättning är ”vad innehåller en TV?”
I ett tredje steg kommer rönen från kartläggningen i nämnda två steg att användas i syfte att ge förståelse för elektronikbranschens förutsättningar.
– Det som skiljer elektronikbranschen från många andra branscher är dess komplexa strukturen, framhåller Vidar Wernöe. Gissningsvis kommer REACH-direktivet att driva fram dessa frågor. Långsiktigt går vi mot tydligare materialspecificering.

 

Comments are closed.