LeCroy uppgraderar sina vassaste oscilloskop

Teledyne LeCroys 30 GHz WaveMaster 8Zi och 100 GHz LabMaster 10Zi har nu högre prestanda. Båda instrumenten debuterar nu på Conference Optical Fiber Communications i Los Angeless.

Nya LabMaster 10Zi-A har fått fler effektiva bitars upplösning och lägre brusgolv jämte, vad LeCroy uppger, marknadens lägsta jitter i denna klass (50 fs). Upp till 80 kanaler kan fås med sammankopplade oscilloskop och jittret är då inte högre än 130 fs.
Nya 8 Zi-B har nu ökad samplingshastighet, lägre brus, utökade beräkningsmöjligheter  och senaste versionen av Teledyne LeCroys oscilloskopgränssnitt, MAUI.

 

Comments are closed.