LeCroy släpper 60 GHz realtidsoscilloskop

LabMaster 10 Zi heter det nya oscilloskopet som har 60 GHz bandbredd på två, kanaler eller 36 GHz på fyra kanaler.
Oscilloskopet bygger på en patenterad teknologi där spektrum delas upp flera frekvensband som samplas var och ett för sig för att sedan läggas samman digital. Tekniken kallar LeCroy för Digital Bandwidth Interleave (DBI). Användaren upplever ett oscilloskop med 60 GHz bandbredd och 160 GSa/s samplingshastighet på två kanaler.
Oscilloskopet LabMaster 10 Zi kan med hjälp av ChannelSync-teknologin får med upp till 20 kanaler med 36 GHz bandbredd, samplade med 80 GSa/s och med svep upp till 512 miljoner punkter.
Med upp till 10 kanaler går det att få 60 GHz bandbredd, 160 GSa/s och 1024 Mpts.
På fyra kanaler uppnår man 36 GHz bandbredd och 80 GSa/s samplingshastighet i en kiselbaserad konstruktion. Genom att använda sin DBI-teknik kan LeCroy interfoliera (”interleaving”) två kanaler för att uppnå 160 GSa/s samplingshastighet och 60 GHz bandbredd. Det är den största realtidsbandbredd som förekommer bland marknadens oscilloskop.
Triggerbandbredden är 30 GHz, vilket är dubbelt så snabbt som hos LeCroys oscilloskop WaveMaster 8 Zi-A och LabMaster 9 Zi-A.
Brusgolvet för jitter är extremt lågt: bara 100 fsrms för modellerna med 50 och 60 GHz bandbredd.
Stigtiden (20-80%) är 5,5 ps för 60 GHz-modellen, och 9,75 ps för 36 GHz- modellen.
Dessutom är det möjligt att trigga på mönster med upp till 80 bitars seriella data, med maximalt 14,1 Gbit/s, för att kunna trigga på symboler enligt 8b/10b och 64b/66b. Som option skall man i LabMaster 10 Zi-modellerna kunna trigga på PCI Express, generation 3.0.
Zi-modellernas konstruktion bygger på en kisel-germaniumprocess, IBM 8HP, som LeCroy har utvecklat under en följd av år på IBMs 7HP-process.
8HP är IBMs fjärde generations SiGe-process där transistorernas switchfrekvens uppgår till 200 GHz. Den är dubbelt så snabb som processen 7HP och ger 3 till 4 dB lägre grundbrus.
Priserna för oscilloskopen LabMaster 10 Zi startar på €252,900, och extra insamlingsmoduler kostar €156,000.
36 GHz LabMaster oscilloscop kommer att visas för kunder i början av 2012 och de första leveranserna inleds i höst. Ett kvartal senare börjar LeCroy att leverera oscilloskop med 50 eller 60 GHz bandbredd.

Comments are closed.