Lathund för klimatsmart strömförsörjning.

Vilka effektivitetskrav bör man ställa på ett modernt kraftaggregat? Mats Tived, specialist på DC/DC-omvandlare hos Avnet Abacus tittar här på internationella krav och på vad som idag är möjligt.

 

Vi matas ständigt med information hur vi skall göra klimatsmarta val i livet. Allt ifrån vilka jätteräkor vi äter på Kina-krogen till vilken sökmotor vi skall använda på Internet för att minimera energiförbrukningen.

När det gäller val och design av strömförsörjning har den som vill vara klimatsmart mycket att fundera på. Man skulle kunna gå hur långt som helst i denna diskussion, som t ex materialval, fraktsätt, nedskräpning i form av radiovågor (EMC) osv. Men låt oss titta närmare på den mest konkreta parametern, nämligen hur mycket energi som förbrukas.
Trots mer energieffektiva elektriska apparater ökar den totala förbrukningen av elektricitet på vår jord från år till år. Därmed genereras än mer oönskad värme i form av förluster (verkningsgrad) eller helt enkelt att de är anslutna i vägguttaget utan att ens användas (tomgångsförbrukning).
Det finns en uppsjö av organisationer, märkningar och förkortningar som skall hjälp oss mot ett grönare val. Låt oss titta närmare på vad de betyder i praktiken.

EcoDesign
Inom EU finns det s k EcoDesign-direktivet. Tidigare förkortades det ”EuP” (Energy using Products), men från 2009 omfattas även andra produkter som är relaterade till energi, och numera förkortas det istället ”ErP” (Energy related Products).

För externa kraftaggregat (adaptrar) mäts effektiviten enligt ”International Efficiency mark”, som markeras med en romersk siffra t ex ”III”, ”IV” eller ”V”. Denna märkning ställer krav på:
* Tomgångsförbrukning
* Medelverkningsgrad
* Power factor

Level V
Sedan April 2011 är en av förutsättningarna för CE-märkning att externa kraftaggregat skall uppfylla ”International Efficiency Mark Level V”.
Klarar man ”Level V” är adaptern ”ErP2 Ready”, och klarar även kraven för amerikanska motsvarigheten ”Energy Star version 2.0”. Tabellerna nedan visar hur kraven ser ut:

klicka här för en större bild

80 Plus
Climate Savers Computing Initiative (http://www.climatesaverscomputing.org) startades av Intel och Google 2007 som en ideell organisation med mål att minska världens CO2-utsläpp. Tillsammans med organisationen ”80 Plus” har de skapat ett rankingsystem för strömförsörjningar inom data och telekom utifrån hur energieffektiva de är.
Till skillnad från en adapter som oftast belastas fullt, t ex när en surfplatta är ansluten, eller inte alls (när surfplattan kopplas ur och adapter fortfarande sitter i vägguttaget) har data- och telekomtillämpningar ofta en mer varierande last. Det kan bero på tid på dygnet, antal användare etc. Lägger man till redundans i dessa system så belastas kraftaggregaten normalt mellan 10-50 procent.
”80 Plus” ställer därför krav på:
* Verkningsgrad i hela lastområdet (10 – 100%)
* Power factor
En tillverkare som tror sig klara kraven för en viss nivå kan skicka in ett kraftaggregat till ”80-Plus” för test. Om det visar sig ok får det bära en etikett enligt nedanstående. Dessutom får man sitt aggregat listat på hemsidan www.80plus.org.

Gränsen flyttas framåt hela tiden, för inte så länge sedan släpptes aggregat på ”Titanium”-nivå och idag bör man inte nöja sig med lägre än ”Gold” vid en nydesign.
Att välja strömförsörjning med hög verkningsgrad är inte bara klimatsmart. Som lök på laxen får man en konstruktion som arbetar svalare och därmed ökar tillförlitligheten. Det går då även att packa ihop strömförsörjningen så den upptar mindre volym. Ett par nya produkter med extremt hög packningstäthet kommer från GE Energy och Murata. Dessa båda klarar 80 Plus ”Gold” och är s k open-frame-aggregat i standardstorlekarna 2×4” resp 3×5”.
Mats Tived, Avnet Abacus
 

Comments are closed.