Analogmarknaden växer 9,5 procent nästa år

Marknaden för analoga kretsar uppgick till 40 miljarder dollar 2012 och väntas, enligt Semico Research växa till 9,5 procent i år, motsvarande 6,4 procents tillväxt.

Tillväxten sker inom två huvudområden:
Det ena utvecklingsspåret drivs av fortsatt  användning av analoga komponenter för mobil elektronik, en pågående utveckling av analoga kretsar för effekthantering, förbättrade prestanda och nya användningsområden.
Det andra utvecklingsspåret grundar sig på att världen ännu är analog. Det behövs analoga kretsar för gränssnitt mot vår omgivning i och med att elektroniken kommer in allt mer inom reservdelshantering, i bilar och andra fordon, i våra hem och naturligtvis inom området ”Internet of things”. Att allt till sist blir ständigt uppkopplat innebär en katalysator för att analogmarknaden fortsätter att växa inom det tidsspann som rapporten från Semico Research tar upp.
Inom analogmarknaden finns ett stort antal leverantörer. Men marknaden är ganska fragmenterad, vilket gör att många spelare kan hålla sig framme och skapa vinst.
Den ekonomiska omsättningen per wafer är ett vanligt mått för att visa ett hälsosamt och stabilt tillstånd på marknaden. Rapporten jämför omsättningen per wafer för hela industrin för analoga kretsar, liksom för DRAM, NAND, mobiltelefoni och diskreta komponenter.
Rapporten är nedbruten i 35 olika analoga produktmarknader, kvartal för kvartal, fram till och med år 2016 med avseende på omsättning, antalet enheter och försäljningspris. En detaljerad lista för varje analogleverantör inom de största segmenten ingår, liksom produktutbudet från var och en av 52 analogleverantörer. dessutom finns det med en ”technology roadmap” för  ”analogfoundries”.

 

Comments are closed.