Laser för säker körning

Säkerhetslaserskannern RSL 400 ser inte bara till att automatiserade styrda fordon (AGV) drivs säkert med hjälp av skydds- och varningsfält, utan den samlar samtidigt in mätvärdena för navigationsmjukvaran.

När trianguleringsprincipen används för navigering så är AGV-enheterna normalt utrustade med två olika sensorer: en för säkerhet och en för navigering. Nya laserbaserade säkerhetsskannern RSL 400 från Leuze electronic erbjuder ett alternativ: den kan inte bara hantera säkerheten utan tillhandahåller även alla mätvärden för AGV-navigeringen enligt principen om naturlig navigation. Utöver det har mätvärdena en extremt hög vinkelupplösning och noggrannhet. Detta är viktigt för att exakt bestämma placeringen av AGV-enheten. Det innebär att endast en skanner behövs för säkerhet och navigation.
Mätvärdesutmatningen från RSL 400 är optimerad för navigationsmjukvara som fungerar enligt principen om naturlig navigering med SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Med varje varv på deflektionsenheten, som varar 40 millisekunder vardera, skickar skannern 2700 ljuspulser. Dessa är utspridda åt alla håll på hinder. Delar av det spridda ljuset sänds tillbaka till skannern och används för att beräkna avståndet till föremålet. På samma sätt som en karta innehåller navigationsmjukvaran en bild av respektive rum, inklusive alla fasta gränser. Den nuvarande positionen för AGV:n beräknas sedan genom att jämföra mätvärdena till kartan. Detta koncept kallas naturlig navigering.
Ju mer detaljerad och exakt mätvärdena för en skanner är, desto mer kan AGV-enheten navigera. Med en vinkelupplösning på 0,1° kan RSL 400 fånga miljön detaljerat över hela mätområdet upp till 50 m. Detta uppnås genom en särskilt smal laserpunkt som håller sin vinkelräta form över hela avsökningsvinkeln. Det minskar också felaktiga mätningar som kan uppstå på kanter.
Hur långt bort är hindret? Förutom vinkelupplösningen är distansvärdena också viktiga. Med en felaktighet på endast <30 mm är dessa mycket exakta. Utöver det påverkas värdena inte av objektets reflektans, oavsett om det är en reflektor eller en svart vägg. Den extra utmatningen av den mottagna signalstyrkan för varje stråle tillåter autonom detektering av reflektorer av navigationsmjukvaran. När strålarna träffar en reflektor skiljer sig värdena kraftigt från annan miljö. Detta möjliggör enkel och tillförlitlig detektering.
RSL 400-skannern erbjuder upp till 100 omkopplingsbara skydds- och varningsfältpar. Tack vare detta höga antal kan skyddsfälten anpassas till respektive rörelse- och lastförhållanden samt fordonets hastighet på många olika sätt. Och i 4-fältläge med 50 omkopplingsbara fältset kan enheten övervaka upp till fyra skyddsfält samtidigt. Detta möjliggör en säker och pålitlig minskning av AGV-enhetens hastighet. Med en avsökningsvinkel på 270° kan RSL 400 även täcka fram- och sidoområdena av AGV-enheterna samtidigt, dvs runt hörnet.
Säkerhetslaserskannern finns i olika modeller. Produktsortimentet innehåller nio funktionella varianter, varav tre med datautgång för AGV-navigering. Alla varianter är tillgängliga för de fyra driftsområdena 3,0, 4,5, 6,25 och 8,25 meter. Modeller med PROFIsafe/PROFINET-gränssnitt finns också tillgängliga. Dessa gränssnitt gör det mycket enklare att integrera enheterna, särskilt när många olika skyddskonfigurationer används.

Comments are closed.