Gratis laddning under Vasaloppet

Schneider Electric erbjuder gratis el under Vasaloppet. Med billaddaren EVlink ges personal och besökare möjlighet att snabbt och säkert ladda sina elbilar.


Schneider Electrics billaddare EVlink kommer att finnas installerade på olika ställen i anslutning till Vasaloppet vilket gör det möjligt för personal och besökare att snabbt och säkert ladda sina elbilar. Elbilen kan laddas både snabbt och säkert, utan risk för överhettning eller brand.
EVlink elbilsladdare finns som väggbox med uttag eller med fast monterad kabel. Hemmaladdaren finns i två olika styrkor, 1-fas 16A och 3-fas 16A.
Att ladda sin elbil via EVlink ger naturligtvis en stor frihet. Förutom att det går snabbt, är det också möjligt att optimera energihanteringen, vilket gör att man kan dra ner på elkostnaderna. Man kan till exempel styra laddningen till tider då husets övriga energiuttag är lågt, eller reducera laddeffekten under vissa tider för att undvika ett överuttag av ström.
EVlink billaddare finns vid Vasaloppets hus och vid starten i Sälen för att permanent serva anställda och besökare. Fyra tillfälliga laddare är placerade nedanför målområdet så att besökare gratis kan ladda sina elbilar.

Comments are closed.