Lås bilen säkert med Bluetooth LE och ny algoritm

Imec demonstrerade på Electronica säker nyckellös tillgång (”keyless entry”) till bilar genom en lösning som bygger på Bluetooth low energy, BLE.

Med denna lösning kan en exempelvis en mobiltelefon fungera som bilnyckel. Lösningen bygger på forskningsresultat som bygger på implementering av algoritmen ”High Accuracy Distance Measurement”, HADM.

Imecs implementering av HADC på BLE har en noggrannhet av 30 cm, vilket är ungefär tio gånger bättre än hos dagens implementeringar.

Tack vare en implementering av fysiska lager når man hög säkerhet vid distansmätning mellan två arbetande kommunikationsenheter för BLE.

Allt fler bilar låser automatiskt upp bilens dörrar när ägaren närmar sig, något som biltjuvar har lärt sig att utnyttja: Räläattacker är en välkänd risk.

Trots att fasbaserad avstångsmätning förhindrar reläattacker i vanliga system är dessa fortfarande sårbara eftersom det finns sofistikerade sätt för att manipulera distanser. Imec-lösningen blockerar de uppmätta avstånd som manipulerats för att låtsas vara en nyckel att framstå som närmare än den verkligen är.

Comments are closed.