Långtidsavtal mellan Cree och Infineon

Ett undertecknat avtal mellan Cree Inc och Infineon Technologies AG innebär att Cree kommer att förse Infineon med 150 mm SiC wafers. Avtalet är värt över 100 miljoner dollar.

02cree_infineon

Om allt hade gått vägen hade Infineon från Cree fått köpa dess företag Wolfspeed som levererar färdiga halvledare i kiselkarbid, SiC. Men de amerikanska myndigheterna ansåg att det fanns strategiska skäl till att behålla verksamheten inom landet och stoppade den långt gångna affären.
Att Infineon nu kan säkra leveranser av SiC-chip innebär att de kommer att kunna bredda sitt sortiment av SiC-effekthalvledare.
Pressmeddelandet nämner inget om GaN, som i högre grad riktar sig mot högfrekvenstillämpningar och som därför är attraktiva för försvarsindustrin, något som förmodligen stoppade det tänkta övertagandet av Wolfspeed.

Comments are closed.