Lågprofilkraft för industrin

Från Cosel kommer en ny serie EN62477-1 OVC III godkända kompakta open frame kraftaggregat för krävande industriella applikationer.

Med hjälp av det senaste i switchingteknologi är LHA150F 30 % mindre och upp till 4,5 poäng i verkningsgrad bättre än föregångaren LFA150F, och den mer effektstarka LHA300F upp till 6 poäng bättre i verkningsgrad och 50 % mindre än LFA300F. Utöver högre verkningsgrad har användningen av LLC resonanstopologi och aktivt filter gett sänkta störnings och ripplenivåer. LHA150F och LHA300F har ett brett temperaturområde från -10 till +70 °C och är godkända enligt UL/EN62368-1.
Med den ökande graden av systemintegration inom fabriksautomation behövs mer kompakta kraftaggregat för drift med högsta säkerhetsnivå i olika miljöer. Med uppfyllande av Over Voltage Category III (OVC III) enligt EN62477-1 ger Cosels LHA150F och LHA300F systemkonstruktörer enkla och lättanvända AC/DC aggregat med den höga isolation som erfordras för anslutning till en byggnads distributionspaneler utan någon extra isolationstransformator.
LHA150F och LHA300F har ett inspänningsområde på 85 VAC till 264 VAC enfas och uppfyller säkerhetsnormernas inspänningsområde 100-240VAC (50/60Hz).
150 W LHA150F finns med fyra utspänningar; 12 V/12,5 A, 24 V/6,3 , 36 V/4,2 A och 48 V/3,2 A. 300 W LHA300F finns med tre utspänningar; 12 V/25 A, 24 V/12,5 A och 48 V/6,3 A. Utspänningen kan justeras med en potentiometer som är standard på LHA300F och en option på LHA150F (option Y).
I tillägg till den optimerade switchingtopologin som ger en verkningsgrad på upp till 93.5% reducerar LHA150F och LHA300F energiförbrukningen vid låg last eller i standby genom automatisk övergång till ett energisparläge med intermittent pulsmodulering. Aggregaten har skydd för strömrusning på ingången, överströmsskydd med automatisk återställning när felet avlägsnats, samt överspänningsskydd.
Enheterna är konstruerade för drift från -10 till +70 °C och kan monteras i alla lägen, men beroende på omgivning och omgivningstemperatur kan vissa montagelägen ge en derating.
Vid tester för ledningsbunden störning uppfyller LHA150F och LHA300F FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, och EN55032-B. För ännu lägre störningsnivåer erbjuder COSEL filter för harmonisk dämpning som uppfyller IEC61000-3-2 (Class A), filter typ EAC-03-472 för LHA150F och EAC-06-472 för LHA300F. Enheterna har isolationsspänning 3 000 VAC mellan ingång och utgång, 2 000 VAC mellan ingång och jord, och 500 VAC mellan utgång och jord.
LHA150F har måtten 75 X 27 X 160 mm (2,95 X 1,07 X 6,30 ”) och väger 320 g, medan LHA300F har måtten 84 X 37 X 180 mm (3,31 X 1,46 X 7,09 ”) och väger 580 g.

Comments are closed.