Teknikskifte påverkar 40 000 ingenjörer

30 000 – 40 000 ingenjörer inom landets fordonsindustri måste kompetensutvecklas. Det behöver framförallt ske inom elektrifiering, AI och självkörande fordon för att säkra såväl de kompletta tillverkarna som alla underleverantörer. Det visar en förstudie som genomförts av flera offentliga aktörer i Västsverige.

Fordonsindustrin är en av Sveriges och Västsveriges största och mest betydelsefulla industrier Den har en viktig internationell ställning. För att kunna möta den här enorma omställningen ställs stora krav på utbildningssystemet samt finansieringsmöjligheter så att företag och medarbetare i arbetslivet får stöttning att snabbt ställa om sina kunskaper.
– Med tanke på fordonsindustrins betydelse är det av stor vikt att vi hittar lösningar som säkrar att utveckling, forskning och produktion stannar kvar i Göteborgsregionen och Sverige. Vi behöver också få beslutsfattarna, inte minst på nationell nivå, att förstå digniteten i utmaningen och att det är bråttom säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Business Region Göteborg. Därför är det positivt att Ekot Sveriges Radio, tidigare i veckan uppmärksammade den här omfattande utmaningen med kommentarer från näringsminister Ibrahim Baylan, Hans Fogelberg, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen samt Fredrik Sidahl, vd på Fordonskomponentgruppen, säger Anna-Lena Johansson.
Ett partnerskap av offentliga aktörer i Västsverige har bildats för att tillsammans arbeta med att möta utmaningarna. Förstudien som har tagit fram visar de omfattande behoven av ny kompetens och hur man skulle kunna ta sig an dem. Som en del av ett pilotinitiativ genomför just nu Volvo Cars ett liknande upplägg med utbildningar inom batteriladdning och elektrifiering i samarbete med Göteborgs Tekniska College, genom samordning från Göteborgsregionen (GR).
– De pilotutbildningar som vi genomför just nu är framtagna tillsammans med branschen. Grundtanken är att det ska vara breda utbildningar inom elektrifiering som inte riktar sig till ett specifikt företag. Vi ser dessa utbildningar som ett sätt att testa ett nytt utbildningskoncept, och inom ramen för den förstudie som vi tagit fram utvärderar vi också möjligheten att skala upp verksamheten till ännu större volymer, förklarar Marie Egerstad, chef för vuxenutbildning vid Göteborgsregionen (GR).
I dagsläget har den första omgången av pilotutbildningarna genomförts med goda resultat och nästa utbildningsomgång startar inom kort. Inom ett halvår kommer 300 ingenjörer att ha utbildats inom elektrifiering. Samtidigt pågår del två av förstudien som i nästa steg kommer att undersöka hur arbetet med kompetensomställningen i regionen kan organiseras. En referensgrupp bestående av flera olika företag är involverade i satsningen.
– Behovet av kompetensutveckling till följd av bland annat teknikskiften ser vi i hela landet och inom flera sektorer. Utbildning har blivit en avgörande faktor för att ställa om i den digitala transformationen och för att möte de samhällsutmaningar vi står inför. Partnerskapet som bildats i Västsverige är ett gott exempel. Det är avgörande att det offentliga systemet för rätt förutsättning för att kunna bidra till utbildning av yrkesverksamma, säger Frida Andersson, kompetensförsörjningsexpert näringspolitik på Teknikföretagen.

Comments are closed.