Lagercrantz köper COBS AB

Lagercrantz har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i COBS AB. COBS utvecklar och marknadsför trådlösa telefonisystem med funktioner för bl a personsäkerhet och positionsbestämning i en och samma bärbara handenhet. Kunderna återfinns främst inom hälso- och sjukvård, säkerhet, handel och industri. COBS omsatte under 2007 cirka 50 MSEK. Bolagets huvudkontor finns i Göteborg.

Comments are closed.