Lagercrantz förvärvar Idesco

Lagercrantz Group meddelar att de idag har förvärvat drygt 90 procent av aktierna i det finska bolaget Idesco Oy. Idesco utvecklar och säljer produkter baserade på RFID-teknik

Idesco uppges vara marknadsledare i Finland inom accesskontroll med produkter för högsäkerhets-, industri- och kommersiella fastigheter och verkar även inom områden som identifieringslösningar för industrin.

Idesco har sitt huvudkontor i Uleåborg, Finland och har egna säljbolag i Sverige och Storbritannien. Idesco hade under räkenskapsåret 2011 en försäljning om 5,6 miljoner euro med en rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill på 13 procent.

Säljare är det finska Private Equity bolaget Sentica Partners OY. Ledningen i Idesco kvarstår som ägare till knappt 10 procent av aktierna. Idesco kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics.

Några uppgifter om köpeskilling eller andra villkor framgår inte av pressmeddelandet.

Comments are closed.