LabVIEW 2016 med stöd för 500 instrument

Den senaste versionen av LabVIEW från National Instruments har fått så kallade kanaltrådar som gör det enkelt att skapa komplex kommunikation mellan parallella delar av koden. Funktionen är tillgänglig både i den vanliga versionen och i realtidsversionen. Metoden med kanaltrådar hjälper till att förbättra läsbarheten av koden och kortar utvecklingstiden.

– De nya kanaltrådarna i LabVIEW 2016 gör att vi kan utveckla applikationer ännu snabbare genom att bygga arkitekturer som går att flytta mellan olika domäner, säger Christopher Relf, som är chefsingenjör på VI Engineering. Med kanaltrådar kan vi skapa sofistikerade mjukvaruarkitekturer med multipla källor utan att vi behöver skapa och underhålla stora mängder egen mjukvara.
Mycket av framgången med LabVIEW beror på öppenheten hos både produkten och det ekosystem av produkter som stödjer den. LabVIEW 2016 bygger vidare på detta genom att utöka interoperabiliteten med Python och tredjepartsenheter. Öppenheten kombinerad med ett antal förbättringar gör det möjligt för användarna att fortsätta öka produktiviteten genom att förenkla utvecklingen och implementationen av koden.
Den senaste versionen av LabVIEW underlättar utvecklingen med nya kanaltrådar som reducerar komplex asynkron kommunikation till en enda tråd. Den drar också fördel av mer RAM och minne med stöd för nya 64-bitars add-ons i LabVIEW Control Design and Simulation Module, LabVIEW MathScript Real-Time Module, LabVIEW Unit Test Framework Toolkit, LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit och i LabVIEW VI Analyzer Toolkit.
Systemet förenklar också automatiseringen av mätningar med bänkinstrument via Instrument Driver Network som stödjer över 500 nya instrument i tillägg till de 10 000 som redan stöds. Det integrerar dessutom IP-block i Python genom att använda det nya Python Integration Toolkit for LabVIEW som är ett enkelt API från Enthought, Inc. (tillgängligt i LabVIEW Tools Network) som kan integrera Pythonskript i LabVIEW-applikationer.
LabVIEW 2016 är kompatibelt med den senaste hårdvaran från NI för utveckling och test på RF-området, inbyggda system för styrning och övervakning, samt utbildningsverktyg för ingenjörsstudenter. Hårdvaran inkluderar andra generationens vektorsignaltransceiver, NI PXIe-6570 digitalmönsterinstrument, NI PXIe-4135 Source Measure Unit (SMU) för låga strömmar, CompactRIO-kontrollrar med stöd för Time-Sensitive Networking, och NI:s Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite (NI ELVIS) RIO Control Module.

Comments are closed.