Kvantteknik för sudoku

Fujitsus Digital Annealer är en försmak på framtidens kvantdatorer. Den kan på en sekund göra beräkningar som det skulle ta miljontals år för en vanlig dator att utföra. Nu arrangerar Fujitsu en programmeringstävling i samarbete med Topcoder. Den första utmaningen för deltagarna är att lösa världens svåraste sudoku.

Fujitsu har utvecklat beräkningsmaskinen Digital Annealer som är inspirerad av kvantteknik och ska fungera som ett verktyg för att lösa reella affärsutmaningar – genom att lösa kombinatoriska problem på väldigt kort tid.
Användningsområdena berör allt från felsökning och förbättringar i bilfabriker, till att matcha molekyler inom läkemedelsforskning, optimering av investeringsportföljer inom finanssektorn eller effektiviserad inventering för lagerlokaler.
För att etablera maskinen och dess användningsområden kommer Fujitsu tillsammans med TC31 att genomföra programmeringstävlingar via Topcoder2.
Den första tävlingen kommer att pågå mellan februari och mars i år och är öppen för vem som helst, så länge denne är registrerad som medlem på Topcoder.
Det första steget är en förtävling som syftar till att deltagarna ska lära sig verktyget genom att ta sig an en utmaning där de ska lösa ”världens svåraste sudoku” på nolltid med hjälp av tekniken. I huvudtävlingen ska deltagarna lösa ett annat specifikt problem med hjälp av Digital Annealer, där både kvaliteten på lösningen och beräkningshastigheten tas i beaktning i bedömningen.

Comments are closed.