Backup med superkondensator gav pris

Powerbox nya S-CAP BOOST-plattform har av EDN magazine valts ut som en av 2018 års mest betydelsefulla produkter.

Den 17 januari 2019 tillkännagav AspenCores EDN sin ”2018 EDN Hot 100” hedrande elektronikindustrins mest betydelsefulla produkter under året, baserat på innovation, användbarhet och popularitet. Läsare och redaktörer på EDN, ett forum för elektronik av ingenjörer för ingenjörer, har valt ut produkterna till Hot 100 listan från produkter inom 10 kategorier representerande elektronikindustrin och dess mest innovativa teknologier. I kategorin ”Power” har Powerbox 29F-54 V-60 A UPS-modul, baserad på företagets innovativa S-CAP BOOST teknologi, utvalts och fått sitt erkännande.
– Jag blev helt fascinerad när jag 2018 såg Powerbox utveckling av en supercapacitor boost teknologi kallad S-CAP BOOST. Superkondensatorer är välkända för sina backup- och snabba toppeffektsegenskaper. Genom att lägga till intelligent styrning och övervakning har Powerbox konstruktörer skapat en mycket intressant 2 500 W backuplösning för krävande industriella applikationer, säger Steve Taranovich, chefsredaktör, Planet Analog och senior technical editor på EDN Analog and Power. Det är en perfekt produkt för snabba backup applikationer för att rädda data och hindra skador på utrustning, något som Lithium Ion eller andra batterilösningar inte klarar av.
Kritiska applikationer i krävande miljöer eller med begränsade utrymmen är ofta strikt reglerade avseende kemiska och andra utmanande risker. Ofta reduceras eller helt förbjuds användningen av vissa batterityper som t ex litiumjon. Applikationerna behöver av säkerhetsskäl tillräcklig backupeffekt för att driva larm och säkerhetsavstängningar. Under sådana utmanande förhållanden ersätts konventionella batterier av superkondensatorbanker i standardapplikationer med värden från några få Farad till 200 Farad, eller upp till containerstorlek vid stora system. S-CAP BOOST teknologin styr med stor noggrannhet viktiga parametrar, från en enkel 2,8 V superkondensator till ett brett utbud av enheter som möter specifika spännings och effektbehov för en given applikation.
– Vi är hedrade över det här erkännandet för vårt kontinuerliga arbete med att ge våra kunder innovativa strömförsörjningslösningar för krävande applikationer, säger Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communication Officer på Powerbox. Ett växande antal applikationer har behov av nöd-backup eller höga toppströmmar, och att integrera superkondensatorer i strömförsörjningsaggregat har utvecklats till en extremt tillförlitlig lösning väl värd att övervägas vid framtagning av system med sådana behov. Powerbox S-CAP BOOST är en plattform för framtiden och vi ser framför oss en stor mängd applikationer med energilagringsteknologi byggd på superkondensatorer, och inte enbart för eldrivna fordon.

Comments are closed.