Kris i ASTG

För en dryg vecka sedan avsattes styrelsen för det krisdrabbade NGM-bolaget ASTG, där bland annat C2SAT communications och AIMS ingår som helägda dotterbolag, och företagets nyvalda tillförordnade vd Andreas Adelgren går idag i ett pressmeddelande ut med svidande kritik mot bolagets tidigare ledning.

Till dags datum har enligt den nya ledningen mer än 1 miljard kronor av aktieägarnas pengar försvunnit. Den 31/7 2015 meddelades så att omgående diskussioner gällande frivilligt ackord skulle ske med fordringsägarna.

I en avsiktsförklaring den 3 augusti gick den nya ledningen för ASTG ut med en handlingsplan med tre alternativ för aktieägarna att ta ställning till där bolaget skyndsamt behöver låna 10 miljoner kronor för att ”städa upp” eller alternativt att bolaget säljs. Avsiktsförklaringen förlängdes därpå till den 7 augusti men enligt pressmeddelandet har ASTG ännu inte fått in tillräckligt med likvida medel. Idag går företagets tillförordnade vd Andreas Adelgren i ett öppet brev till aktieägarna ut med svidande kritik mot den tidigare ledningen, kallar företaget för ”vanskött” och skriver;

”Till ny styrelse valdes: Nils Eriksson, Olov Widigsson och Andreas Adelgren. Vi kan idag alla tre efter en dryg veckas intensivt arbete konstatera att ingen av oss någon gång tidigare varit i närheten av något som liknat det vi nu fått se i och runt ASTG. Hur det kunnat gå så här långt utan att någon/några dragit i handbromsen långt tidigare är för oss en gåta.”

C2SAT har tidigare levererat två antennprototyper till IAI, Israel Aerospace Industries, och kommer nu att jobba hårt för att säkra serieleveranserna till det företaget, något som är mycket viktigt för C2SAT. ”För att vi ska säkerställa serieleveranser till IAI måste de senast i slutet av detta år få vad de önskar i form av materiel, tester och certifieringar (militära)”, skriver företaget. Dessutom kommer företagsledningen att ta kontakter med spanska Indra dit C2SAT har levererat ett antal s.k. BAM antenner (Buque de Acción Marítima), d v s C2SATs antennrobot kombinerad med Indras X-bands radiolösning.

I ASTG ingår följande bolag: C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT-antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er, som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Comments are closed.