Kretsar för alla navigationssystem

STMicroelectronics lanserar en ny generation mottagarkretsar som kan ta emot signaler från multipla satellitnavigationssystem såsom amerikanska GPS, kommande europeiska Galileo, ryska Glonass och japanska QZSS*.

Kretsfamiljen Teseo II är avsedd för portabla navigationsutrustningar, för navigeringsutrustning i bilen, telematiktillämpningar med mera. Dessa SoC:s uppges vara industrins första monolitiska kretsar som kan ta emot signaler från flera satellitnavigationssystem, vilket förbättrar noggrannheten för att bestämma position och ge säkrare navigation under dåliga förhållanden där satelliter kan vara skymda, till exempel i stadsmiljöer.

Familjen innehåller produktversioner för fordonsindustrin, utformade för att uppfylla de särskilda och höga krav som ställs på fordonsmarknaden. Dessa SoC:s är kvalificerade för att möta AEC-Q100.

En Teseo II mottagarkrets integrerar en ARM9-kärna, en USB 2.0, CAN (Controller Area Network), A/D-omvandlare, I2C, MSP (Multi-channel Serial Port), UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) och generella I/O:s.

Provexemplar finns tillgängliga redan nu och volymproduktion planeras till tredje kvartalet i år.

*) Gallileo är det europeiska systemet för satellitnavigation som för närvarande planeras bli fullt operabelt under 2013-2014.
Glonass (Global Navigation Satellite System) är det ryska alternativet och kompletterar GPS. För närvarande täcker det hela Rysslands territorium och planeras snart även kontinuerligt täcka hela världen.
QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) är en japansk förstärkning av GPS. Den första satelliten skickades upp 2010.

Comments are closed.