Enea startar Android-center

Enea startar ett nytt kompetenscenter för mobilplattformen Android. Kompetenscentret hamnar i Lund och kommer att ha hand om både programutveckling och utbildning.

Satsningen beror på det snabbt ökade intresset för Android, både i mobiltelefoner och i netbook-datorer/MID-enheter. Genom att koncentrera Android-resurserna kan Enea få en starkare ställning.
–Android innebär utan tvekan en stor förändring i mobilindustrin och många tillverkare har problem med att integrera plattformen i sina produkter, säger Gregory Singh, SVP Global Services vid Enea. Här har vi bra erfarenhet och exempel på många lyckade projekt. Därför är det bara naturligt att vi formaliserar det hela i ett kompetenscenter. Vi är redan en av de största Android-spelarna i norra Europa.
Android-satsningen görs parallellt med en fortsatt satsning på de egna RTOS-baserade plattformarna, baserade på OSE och OSEck. Förra året tillverkades ca 400 miljoner mobiltelefoner baserade på OSE och OSEck.

Comments are closed.