Kraftigt minskad försäljning för Sony Ericsson

Sony Ericsson följer Nokias exempel och lägger fram en riktigt usel kvartalsrapport. En förlust på 370 miljoner euro och en minskning av omsättningen med mer än en tredjedel jämfört med samma period förra året innebär att företaget nu avskedar ytterligare 2000 anställda.

Sony Ericsson visar alltså ännu ett förlustkvartal. Sista kvartalet förra året gick man back 262 miljoner euro och den siffran ökade nu till 370 miljoner. Men värre är att omsättningen har minskat så kraftigt, från 2,9 miljarder euro sista kvartalet 2008 till drygt 1,7 miljarder euro första kvartalet 2009. Jämfört med första kvartalet 2008 minskade omsättningen från 2,7  till 1,7 miljarder euro och vinsten på 184 miljoner euro byttes i en förlust på 370 miljoner euro. Det dåliga resultatet var väntat och har inte slagit igenom i lägre börskurs för Ericsson.

Comments are closed.