Kraftig ökning för Mycronic

Mycronics nettoomsättning för första kvartalet 2019 ökade med hela 47 procent jämfört med samma period förra året. Resultatet mer än dubblades och blev 406 miljoner.

– Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att första kvartalet 2019 är starkt, säger Lena Olving, vd och koncernchef. Nettoomsättningen ökade med 47 procent samtidigt som rörelseresultatet ökade med 107 procent och rörelsemarginalen stärktes med nästan 11 procentenheter. Assembly Solutions har utvecklats väl samtidigt som Pattern Generators starka siffror påverkats positivt av leveransförskjutningen av ett Prexisionsystem från fjärde kvartalet 2018 till första kvartalet 2019.
Styrelsens bedömning kvarstår att koncernens nettoomsättning 2019 kommer att vara i nivån 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv under 2019.

Comments are closed.