Kraftig ökning för Digi-Key i Europa

Komponentdistributören Digi-Key Corporation uppvisar en väsentlig försäljningsökning under årets andra kvartal, jämfört med samma period 2010. Försäljningen i Europa ökade särskilt kraftigt.

– Den sammanlagda, globala försäljningstillväxten var över sju procent för kvartalet, delvis tack vare vår växande kundbas i länder i Europa, Mellanöstern och Asien. Framför allt är det den europeiska försäljningen som ökat i år med över 22 procent, säger Mark Larson, Digi-Key Corporations vd och operativa chef.

Digi-Keys försäljning i Tyskland ökade med mer än 25 procent under det andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året och i Italien var försäljningsökningen nästan 16 procent jämfört med omsättningen för april till och med juni 2010.

– Under det senaste året har Digi-Key genomfört flera positiva, strategiska förändringar. En av dessa positiva förändringar var beslutet att upphöra med den tryckta Digi-Key-katalogen och istället satsa på en mer lättåtkomlig “online”-version, menar Mark Larson.

Digi-Key servar sin globala kundbas från den 56 000 m2 Stora anläggningen i Thief River Falls i Minnesota, USA. Företaget hade en försäljning på över 1,5 miljarder dollar 2010.

Comments are closed.