Kraftig ökning av datatrafik förväntas

Ciscos årliga prognos – Visual Networking Index – över trafikutvecklingen i näten visar på en extrem tillväxt för datatrafik via mobiltelefoner.

Totalt beräknas det överföras 39 gånger mer data 2014 jämfört med 2009. Merparten av tillväxten kommer att vara inom video som beräknas växa 66 gånger för att 2014 stå för 66 procent av all mobil datatrafik.

Prognosen slår bland annat fast att den globala trafikmängden i mobilnäten har ökat med 160 procent senaste året och omfattar idag 90 petabyte per månad (lika mycket data som 23 miljoner DVD-skivor rymmer). Datatrafiken i mobilnäten växer idag 2,4 gånger snabbare än i de fasta bredbandsnäten och år 2014 beräknas över 400 miljoner användare enkom vara ansluta till Internet via en mobil anslutning

Denna snabba tillväxt i mobil datatrafik är en utmaning för teleoperatörerna att hantera. I takt med att mobiltelefonerna blir allt smartare och allt mer uppkopplade kommer snabb och högkvalitativ anslutning till nätet att vara en av de viktigaste konkurrensfördelarna på samma sätt som mobil täckning i hela Sverige var en konkurrensfördel när mobilnäten började byggas ut, enligt Ciscos rapport.

Comments are closed.