Ny standard för miljöaspekter i din konstruktion

En ny standard för integrering av miljöaspekter vid konstruktion och utveckling av el- och elektronik-baserade produkter bygger på livscykeltänkande.

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan som en produkt kan ge upphov till under alla stadier under dess livscykel. De miljöaspekter som uppträder under de olika stadierna ska därför identifieras och bedömas och valet av konstruktionslösning innebär en kompromiss mellan olika miljöaspekter och andra krav, såsom funktion, prestanda, affärsrisker och ekonomiska aspekter.

Den nya standarden SS-EN 62430 specificerar fordringar och aspekter för att integrera miljöaspekter i arbetet med konstruktion och utveckling av elektriska och elektroniska produkter. Standarden ansluter både till SEK handbok 441, Elektriska produkter – Konstruktion och material med hänsyn till miljön, och miljöstandardena i ISO 14000-serien, skriver Svensk Elstandard, SEK i ett pressmeddelande.

Standarden beskriver grunderna för en miljömedveten konstruktion och går steg för steg igenom hur frågor kring miljöpåverkan tas om hand i olika stadier i konstruktionsarbetet och integreras i företagets ledningssystem. Terminologi och synsätt ansluter till ISO-standarderna och SS-EN 62430 samt är ett branschanpassat dokument, vilket nämns i den övergripande SIS-ISO/TR 14062, Miljöledning – Integrering av miljöaspekter i produktutveckling (miljöanpassad produktutveckling).

Comments are closed.