Kraftig nedgång för mobil infrastruktur

Omsättningen på marknaden för mobil infrastruktur minskade tvåsiffrigt under det första kvartalet 2010, enligt analysföretaget Dell’Oro Group.

I en nyligen publicerad rapport har omsättningen för mobil infrastruktur minskat med nästan 15 procent under det första kvartalet 2010, jämfört med samma kvartal i fjol. En kraftig nedgång av 2G-försäljningen fick omsättningen för den totala marknaden att backa trots tillväxt inom för 3G och WiMax.

– 3G-marknaderna, både WCDMA och CDMA uppvisade en mycket stark tillväxt, speciellt i Nordamerika. I motsats till första kvartalet 2009, då styrkan på marknaden främst kom från 3G-investeringar i Kina och som i första hand avsåg att skapa större täckning. Under första kvartalet 2010 drevs marknaden istället på av USA och avsåg nästan uteslutande kapacitetshöjningar, säger Scott Siegler, Senior Analyst inom Mobile Infrastructure research vid Dell’Oro Group.

Scott Siegler menar att CDMA- och WCDMA-operatörerna investerade kraftigt under det första kvartalet för att möta den ökande efterfrågan inom mobilt bredband och som resulterat i effektivare 3G-utrustning och snabbare 3G-nätverk. Men trots denna kraftiga tillväxt minskade den totala marknaden på grund av en nästan helt avstannad marknad för GSM i Kina och Indien.

Dell’Oro Group bedömer dock att den totala marknaden ska återhämta sig under resten av 2010 med hjälp av WCDMA och förbättrad försäljning inom GSM. Marknaden förväntas också dra fördelar av den begynnande omsättningen inom LTE under årets andra hälft då fyra LTE-nätverk förväntas dra igång kommersiell verksamhet senare i år, skriver analysföretaget i ett pressmeddelande.

Comments are closed.