Anotos styrelse funderar

Utvärderingen handlar om ett erbjudande de fått från Aurora Investment Ltd.

Styrelsen för Anoto Group AB har noterat det partiella kontanterbjudandet från Aurora Investment Ltd. till Anotos aktieägare att överlåta upp till 20,0 procent av samtliga aktier i företaget till Aurora.

Styrelsen för Anoto kommer att utvärdera erbjudandet och senast två veckor före acceptperiodens utgång offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet  samt skälen till denna uppfattning, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.