Köpet av Saab Space fullföljt

För 335 MSEK har det schweiziska bolaget RUAG Holding AG blivit ägare till 100 procent av aktierna för Saab Space.

Förutom det fasta priset kan Saab Space få ytterligare ersättning vid en uthållig, positiv utveckling av Saab Space. Transaktionen väntas kunna ge en kapitalvinst för Saab på ungefär 100 MSEK under 2008.
Försäljningen annonserades redan den 15 juli i år, men affären måste först godkännas av berörda myndigheter.

Comments are closed.