Kontrakt vid guldgruva

ABB har tilldelats ett kontrakt på 24 miljoner AUD med Newmont för att stödja expansionen av en guldgruva i Australien
ABB ska tillhandahålla gruvspelssystem för att öka produktionen vid Newmonts guldgruva Tanami i området Northern Territory, Australien.

Newmont har lagt en order till ABB för att konstruera, leverera, installera och tillhandahålla långsiktig service för hela gruvspelets mekaniska och elektriska system till produktionen vid gruvan i Tanami. Guldgruvan ligger i Tanami-öknen, 563 km norr om Alice Springs och 949 km sydväst om Darwin i Northern Territory, Australien.

Kontraktet på 24 miljoner AUD (17 miljoner USD) är en del i projektet Newmonts Tanami Expansion 2 (TE2), som förväntas öka den årliga kapaciteten på anläggningen till 3,5 miljoner ton per år från 2,6 miljoner ton, och förlänga gruvans livslängd till efter 2040. Under en 90-veckorsperiod kommer ABB att leverera två kompletta system för gruvspel; ett dubbelt trumspel för persontransport samt ett friktionsspel för uppfodring av malm.

Den underjordiska guldgruvan Tanami drivs av Newmont Mining Service Pty Ltd, en division i det globala gruvföretaget Newmont. Sedan 1986 har gruvan producerat mer än 10 miljoner ounce guld från olika dagbrott och underjordsgruvor. Gruvan producerar för närvarande från den underjordiska verksamheten Callie vid Dead Bullock Soak med malm bearbetad vid verket Granites, mer än 40 kilometer österut.

För närvarande lastas malm från den underjordiska gruvan Tanami till ytan via ett tunnelsystem, vilket innebär utmaningar och krav på logistik, ventilation och kylning i den planerade expansionen av gruvan.

– Utbyggnadsprojektet Tanami (TE2) inkluderar konstruktion av ett 5,4 meter brett schakt som kan nå 1 460 meter under ytan för att möjliggöra brytning av malm på djupet, säger Neil Steyn, regional projektledare på Newmont. Detta ger en långsiktig lösning för expansionen av gruvan och med en ytterligare investering i anrikningsprocessen förväntas produktionen öka till 3,5 miljoner ton per år. ABB:s design av mekaniska gruvhissar hjälper till att leverera en skräddarsydd lösning på ett kostnadseffektivt sätt.

ABB:s lösning inkluderar också digitala applikationer som täcker funktioner för säkerhet, ett programmerbart styrsystem (PLC), system för fjärrstyrning, schakt kommunikation och den senaste drivsystemtekniken.

Comments are closed.