Clyde Space startar satellittillverkning i Uppsala

Svenska AAC Clyde Space har tagit beslut om att börja tillverka satelliter i Uppsala. Detta är ett viktigt steg för Sverige som tekniknation, då rymden är ett spjutspetsområde med mycket stark tillväxt.

Det som triggat beslutet är att AAC Clyde Space tillsammans med Saab och Orbcomm beslutat att ta fram en första satellit för en ny infrastruktur för maritim kommunikation via så kallad VDES. Infrastrukturen är på sikt tänkt att bestå av en konstellation med ett större antal satelliter. Trafikverket stöder projektet och framtagandet av den första satelliten med ett anslag på totalt 16,8 mkr. Tillverkningen startar i oktober och satelliten ska vara klar att skjutas upp i mitten av 2022.

Satellittillverkningen i Uppsala inriktas på nanosatelliter, dvs satelliter som väger 1-10 kg. Denna typ av små satelliter har blivit mycket populära, framförallt bland kommersiella kunder. De placeras i låg omloppsbana runt jorden (LEO: Low Earth Orbit) och kan därmed kommunicera med mindre fördröjning (låg latens/ low latency) än traditionella satelliter, vilket är en fördel i många tillämpningar. Prestandamässigt kan nanosatelliter idag tävla med avsevärt större satelliter, men till en bråkdel av kostnaden. Det totala värdet av småsatellitmarknaden under 10-årsperioden 2019-2028 uppskattas till 42 miljarder dollar.

AAC Clyde Space tillverkar sedan tidigare delsystem för rymdfarkoster i Uppsala. Kvalificerade medarbetare, renrum och avancerad testutrustning finns således redan på plats. Steget att tillverka satelliter även i Sverige har stor betydelse för bolagets ställning på den snabbt växande kommersiella rymdmarknaden.

Koncernen tillverkar sedan tidigare satelliter i Glasgow, och möter en stark efterfrågan. Orderstocken, som består både av satelliter och delsystem, uppgick i slutet av första kvartalet till 183 mkr, nästan tre gånger så mycket som omsättningen under hela 2019 (66 mkr).

Comments are closed.