Kontrakt på 150 NOK till Kitron

Kitron ASA har ingått ett avtal med ett icke namngivet företag. Avtalet omfattar produktion av elektronik och tekniska tjänster som ingår i företagets verksamhet för automations- och energiteknik. Ramavtalet är värt 150 NOK över tre år.

Huvuddelen av produktionen kommer att genomföras hos Kitron i Arendal. Andra delar kommer att produceras av Kitrons fabriker i Litauen.
– Vi möjlighet att kombinera våra avancerade tjänster med kostnadseffektiva produktionslösningar var avgörande för att vinna detta viktiga kontrakt, säger Dag Songedal, tillförordnad koncernchef i Kitron ASA.

 

Comments are closed.