Kontaktdon för kvantdatorer

Radiall har utvecklat en 40-polig multikoaxial lösning med hög densitet som svar på kommersiella krav från kvantdatormarknaden. F2C-40 familjen är en icke-magnetisk och lödfri lösning med en flytande struktur, som är lämpad för kommersiella kvantdatorapplikationer med fler qubits.

F2C-40 möter kraven från den progressiva kvantdatormarknaden, där lösningar med hög densitet krävs för kommersiella kvantdatorapplikationer. Den kryogena (10 mK), icke-magnetiska och lödfria lösningen har en flytande struktur för att stödja kravbilden från kvantdatorer. Det flytande området för både ytter- och mittledarna är 0,15 mm.

Multikoaxiallösningen är RoHS-kompatibel, med flexibla och omagnetisk kablage. F2C-40 kan också användas i en rad andra krävande applikationer.

Comments are closed.