Knut Pogost ny VD och koncernchef för Note

Knut Pogost är för närvarande Executive Vice President i Note med ansvar för strategiutveckling. Han tillträder den nya befattningen omgående.

 

Knut Pogost har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom elektronikindustrin, bland annat från den norska EMS-leverantören Kitron och den kanadensiska elektronikdistributören Future Electronics.
Notes styrelseordförande Bruce Grant kommenterar:
– Sedan den nya styrelsen i NOTE tillträdde våren 2007 har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts i syfte att ställa om verksamheten – från en traditionell kontraktstillverkare av elektronikbaserade produkter till ett unikt tjänsteföretag på EMS-marknaden. Stora personalförändringar har genomförts och en avsevärd del av tillverkningen sker nu vid koncernens enheter utanför Sverige. Vår strategi och framtidssatsning på Nearsourcing ligger fast. Vi kommer nu att ytterligare öka vår marknadsoffensiv varför det är naturligt att överföra ledarskapet i NOTE till Knut Pogost, som har gedigen erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring inom elektronikindustrin.

Comments are closed.