Atom-plattformen 50 gånger snålare i vila

Med den kommande Moorestown-plattformen blir det möjligt att minska strömförbrukningen i viloläge för en Atom-baserad dator med en faktor 50.

Under den sista dagen av årets Computex höll Anand Chandrasekher, chef för Intel Ultra Mobility Group, sitt anförande om hur Internet fortsatt får allt större betydelse för våra liv och hur användarnas behov accelererar dess fortsatta tillväxt. Chandrasekher beskrev bland annat Intels arbete för att ta till vara på de möjligheter som denna tillväxt möjliggör.
Chandrasekher visade bland annat upp en rad olika MID-enheter (mobile internet devices) baserade på första Atom-baserade MID-generationen ”Menlow”, som fram till idag har möjliggjort över 70 produktdesigner över hela världen.
Vidare berättade Chandrasekher att nästa generation MID-enheter kommer att baseras på den kommande Moorestown-plattformen vilken gör det möjligt att minska strömförbrukningen med en faktor 50 i viloläge, samtidigt som storleken för kretskortet halveras jämfört med den nuvarande generationen. Detta är en avsevärd förbättring jämfört med Intels tidigare mål att minska strömförbrukningen med en faktor på tio, och har blivit möjligt genom en kombination av arkitektur-, design- och processförbättringar. Intel visade dessutom upp prototypenheter baserade på Moorestown-plattformen från Aava Mobile, CCI, EB, Inventec samt Quanta. Intel planerar att lansera Moorestown år 2010.
Trots att Moorestown ännu inte har lanserats skarpt passade Chandrasekher på att presentera den tredje generationen av plattformen, som går under arbetsnamnet Medfield och som är planerad för lansering under 2011. Med Medfield krymper tillverkningstekniken till 32 nanometer och samtliga komponenter integreras i en SoC-design. Detta kommer att medföra ytterligare minskning av både strömförbrukning och storlek, vilket gör att plattformen kommer att kunna vara en grund för både smarta mobiltelefoner och MID-enheter.

Comments are closed.