Klart för UAV-leveranser till Kina

Efter omfattande flygprov och fabrikstester har Linköpingföretaget Cybaero fått klartecken att starta leveranserna av sina UAV:er enligt ett ramavtal med kinesiska AVIC som vi bland annat rapporterade om tidigare i år.

I juli 2014 tecknade Cybaero ett 8-årigt ramavtal med den kinesiska koncernen AVIC omfattande 70 helikoptersystem till ett värde av cirka 700-800 miljoner kronor. Utöver de 70 systemen har man också beställt ett demonstrationssystem. Detta är nu godkänt för leverans. Exporttillstånd erhölls från Inspektionen för strategiska produkter (ISP) den 26 juni.

Under senare delen av juni har fabrikstester och testflygningar genomförts tillsammans med representanter från AVIC och Cybaeros distributör ACC. Systemet med helikoptern har idag godkänts av kunden och kommer under juli att levereras till Kina. Testerna har varit mycket omfattande och har utförts med bland annat kundens egen utrustning i olika miljöer samt i Cybaeros nya testcenter.

– Idag har vi avslutat en intensiv testperiod med en nöjd kund, säger Mikael Hult, vd Cybaero.

– Vi är mycket positiva till de resultat som vi har uppnått under veckans tester. Systemet som Cybaero levererar uppfyller våra krav och kommer att tas i drift redan i augusti. Helikoptern kommer att användas vid demonstrationer för potentiella kunder och övriga intressenter säger Bing Leng, Marknads- och försäljningsdirektör ACC Group AB och Richard Su, General Manager China Aviation Industry Supply and Marketing Corporation.

I mars 2015 erhöll Cybaero avrop på de fem första systemen inom ramavtalet. Systemen är under produktion och kommer under hösten 2015 att levereras till ACC.

– Vi har nu inlett leveransfasen av vår största order hittills, och det känns fantastiskt bra. Cybaero tar nu steget från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett produktbolag, avslutar Mikael Hult.

Läs mer om Cybaero via den här länken .

Comments are closed.