Eldklot över Sitasjaure

Lördagen den 8 november, ca 22:45 svensk tid, observerades på flera håll ett starkt eldklot över norra Norrbotten. En himlakropp med en meters diameter orsakade en explosion motsvarande några ton trotyl.

– Det är en av de största händelserna som registrerats av våra infraljudstationer  under de senaste 15 åren, berättar professor emeritus Ludwik Liszka vid Insitutet för rymdfysik (IRF). Himlakroppen, som kunde ha varit upp emot 1 meter i diameter, kom längs en ganska brant bana söderifrån och exploderade över punkten med koordinaterna 67.9° N 17.0° E, alltså området omkring sjön Sitasjaure. Explosionsstyrkan var av storleksordningen några ton TNT. Händelsen var kraftigare än det meteornedslag som rapporterades i trakterna av Jokkmokk i januari 2004.
Sitasjaure (Siidasjávri) ligger i Stora Sjöfallets nationalpark, vid norska gränsen. Professor Asta Pellinen-Wannberg (IRF och Umeå universitet) säger att ljusfenomenet kan vara associerat till meteorsvärmen Tauriderna och kometen Encke. Denna gör ett varv runt solen på 3,3 år. Varje år i oktober/november går jorden igenom dess bana och ca vart tredje år befinner sig flera större fragment i kometens spår, som då kan orsaka ljusstarka meteorer (stjärnfall) eller större eldklot då de växelverkar med jordens atmosfär. Tauriderna är aldrig mycket talrika, men för 2008 har man spått ca 10-15 möjliga starka stjärnfall  i timmen som bäst. Svärmen maximerar den 12 november, så under klara väderförhållanden kan man ännu hinna se några om man har tur. – 1995, 1998 och 2005 har varit tidigare bra Tauridår, säger Asta Pellinen-Wannberg.
Institutet för rymdfysik driver det svensk-finska infraljudsnätverket SIN i samarbete med Sodankylä geofysiska observatorium i Finland. Nätverket består av fyra infraljudstationer (i Kiruna, Jämtön, Lycksele och Sodankylä) i norra Sverige och Finland. Meteorforskning vid IRF ingår i institutets forskningsprogram Solsystemets fysik och rymdteknik.

Comments are closed.