Kitron Karlskoga läggs ned

Nu har Kitrons styrelse tagit beslut om att lägga ned verksamheten i Karlskoga.

Den 9 november meddelade Kitron att man planerade förändringar av verksamheten i Karlskoga. Nu är beslut taget om att överföra produktionen till Kitrons fabrik i Ningbo, i Kina.
Det är de minskade orderstocken från försvarssektorn som ligger till grund för beslutet och som föregåtts med diskussioner med ”den största kunden i Karlskoga”, så som pressmeddelande utrycker det.
Kitrons bedömning är att det inne finns ett underlag för fortsatt verksamhet i Karlskoga.
Förhandlingarna med fackföreningarna fortsätter och de beräknas vara slutförda under 2012.  De tidigare varslen till anställda gäller fortfarande, men tack vare intern överföring av produktion inom Kitron är det möjligt för enstaka anställda vid Karlskogafabriken att erbjudas arbete i Kitron AB i Jönköping.
Kitron anger kostnaden för nedläggning till 18 miljoner SEK (15 NOK), kostnader som förväntas bli bokförda under fjärde kvaertalet 2011.

 

Comments are closed.