Kitron flyttar ut produktion

Kitron planerar att omorganisera sin verksamhet i Sverige och flytta ut produktion till lågkostnadsländer. Företaget bedömer att 55 anställda kommer att sägas upp och främst är det verksamheten i Karlskoga som drabbas.

Omorganisationen innebär en sammanslagning av de svenska produktionsenheterna till en juridisk enhet och en centralisering av all administration till Jönköping.

 Verksamheten i Karlskoga kommer att minskas ner till en tillverkningsenhet för försvarskunder men kommer även att verka som ett mellanled till Kitrons anläggningar i Litauen och Kina avseende företagets ”medical”-segment.

Som ett resultat av den här planen bedömer Kitron att 55 anställda får lämna företaget. Varsel kommer att lämnas den här veckan och förhandlingar med fackföreningarna kommer att starta så fort som möjligt, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.