Kitron AB och Kitron Microelectronics AB blir ett bolag

Genom ett inkråmsförvärv slogs Kitron AB, med säte i Karlskoga, och Kitron Microelectronics AB, med säte i Jönköping, samman till en enhet per den 1 september 2011 (inkråmsförvärv).

Den sammanslagna enheten får namnet Kitron AB (Kitron Microelectronics AB under namnändring till Kitron AB), med säte i Jönköping och organisationsnummer 556588-9739.
Kitrons verksamhet i Karlskoga drivs liksom tidigare vidare med sitt fokus på kunder inom marknadssegmenten Försvar och Medicin samt sina specialistkompetenser liksom verksamheten i Jönköping drivs vidare med sitt fokus på kunder inom marknadssegmenten Industri, Medicin och Telecom/Energi samt sina specialkompetenser, t.ex. mikroelektronik i renrum.
– Vi önskar med detta uppnå en mer effektiv och strömlinjeformad organisation i Sverige och med hjälp av denna ännu bättre kunna tillgodose våra kunders behov, säger Jan Ljungqvist, Business Area Manager hos Kitron i Jönköping.
Kitron har verksamhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Kina och USA. Omsättningen var cirka 1,6 miljarder norska kronor i 2010 och koncernen har ca 1100 anställda.

 

Comments are closed.