Prevas vidareutvecklade avancerad analyskassett

Prevas har för Axis-Shield PoC utvecklat en ny kassett till deras test- och analysinstrument Afinion. Testkassetten kommer att mäta kolesterol-, HDL-kolesterol-, LDL-kolesterol- samt triglyceridvärden och beräknas komma ut på marknaden under 2012.

Tack vare att den nya testkassetten har 8 brunnar går det nu att genomföra mer komplicerade analyser: På ett enda blodprov kan man få fram upp till fyra olika värden på blodfetter. Mätning av blodfetter är viktigt för att diagnostisera olika vällevnadssjukdomar.
Olika dellösningar, som tagits fram under projektets gång, kan även användas för att förbättra Afinons existerande testkassett med 5 brunnar.

 

Comments are closed.