Kiselkarbid i nya Toyotamodeller

Genom att gå över från kisel till kiselkarbid kan Toyota radikalt minska styrdonet (PCU) för hybridbilar och samtidigt höja verkningsgraden rejält.

(Foto:Toyota)

Toyota uppger att de tänker börja testköra fordon på vanliga vägar inom ett år. Utvecklingen av detta styrdon (Power Control Unit, PCU) har skett i ett samarbete mellan Denso Corporation och Toyta Central R&D Labs, Inc.
En PCU hanterar fördelningen av effekt i en plug in-hybridbil eller i ett fordon med bränsleceller. Dels för strömförsörjning av elmotorer, dels som laddare då elmotorerna bromsas.
Hittills har en PCU stått för 25 procent av de totala elektriska förlusterna i hybridbilar. Med kiselkarbid väntas siffran sjunka till 20 procent av de totala förlusterna.

 

Comments are closed.