Kiselkarbid från Wolfspeed till STMicroelectronics

Cree och STMicroelectronics har tecknat ett flerårigt avtal där Cree-ägda Wolfspeed levererar kiselkarbidwafers till STMicroelectronics.

Avtalet innebär att Wolfspeed levererar 150 mm SiC-wafers, både rena och epitaxiella, till ett värde av en kvarts miljard dollar. Det gör det möjligt för STMicroelectronics att klara det snabbt ökande behovet av SiC-komponenter.
– ST är idag det enda halvledarföretag som har massproduktion av kiselkarbidkomponenter i fordonsklass, säger Jean-Marc Chery, president och CEO för STMicroelectronics. Vi vill kunna fortsätta att växa både vad gäller volymer och antal konstruktioner. Avtalet med Cree ger oss den ökade flexibilitet som vi behöver.
– Vi fortsätter att fokusera på att öka användningen av kiselkarbidbaserade lösningar, säger Cree-chefen Gregg Lowe. Det här är vårt tredje fleråriga avtal på bara ett år och som världsledare inom kiselkarbid fortsätter vi att expandera vår kapacitet för att klara den ökande marknaden, framför allt från industri och fordon.

Comments are closed.