Kinesisk kommersiell verifiering av ITS

Världens första kommersiella ITS verifieringstest ska ha utförts i Changchun i Kina med Renesas Wave terminalplattform.

Renesas Technology Corp. och staden Changchun i Kina ska tillsammans ha genomfört ett lyckat verifieringstest av vad som uppges vara världens första kommersiella Intelligent Transport Systems (ITS)-system genom att använda det i ett prov med publika bussar. Renesas bidrog med sin Wave terminalplattform som bygger på ”Wireless Access in Vehicular Environments” (WAVE), en ny trådlös kommunikationsteknologi.

Det pågår många aktiviteter runt om i världen för att implementera ITS som ansluter fordon och vägnätets eget nätverk, och som i sin tur ska förhindra transportproblem såsom trafikstockningar och olyckor. Datakommunikation mellan fordon och mellan fordon och trafiksignalutrustning och system med väginformation med mera behövs för att implementera ITS-tjänster såsom ETC (Electronic Toll Collection). GPS för navigering, stödsystem för säkrare fordon och styrning av publika transportmedel. Sedan i fjol har ”ITS verification testing” lanserats på många platser runt om i världen som ett sätt att i praktiken implementera ITS med WAVE-teknologi. Det har gjorts för att WAVE-teknologin påstås, med sin höghastighets/högkapacitets-överföring, i realtid kunna överföra bilder (information till bussförare över trafikläget, passagerarbeläggning i bussar för publik transportstyrning, förhindra brott och beräkna och ge information om bussars ankomsttider till hållplatser m.m.)

Comments are closed.